METAL DAY中国金属日北京站参演乐队 视频集锦!


你的生命中的金属的一天!
也许一切不会改变!
也许一切依旧在变!
但对金属的热爱,直到永远!
2011年11月12日,北京,糖果三层,METAL DAY!

详细 http://www.guitarchina.com/metalday 
演出阵容:海市蜃楼乐队

视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMjk5NjY4NTYw.html海市蜃楼乐队
海市蜃楼乐队博客:http://blog.sina.com.cn/mirageband
豆瓣音乐人:  http://site.douban.com/mirage/ 

——————————————————————————————


裂缝乐队

视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMjUyNzk4NTU2.html乐队成员:

贝司兼主唱:谷胜军
主音吉它:刘经纬
节奏吉它:大敌(吴金迪)
鼓手:孔德佩

—————————————————————————————————————

液氧罐头乐队 

视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzA0MjAzMTgw.html
主唱:张宇 吉他:传鑫、昌远 贝司:王宇鹏 鼓手:孙权 打击乐:迟功伟

MySpace:http://www.myspace.com/liquidoxygenca
Blog:http://blog.sina.com.cn/u/1255750230


——————————————————————————————————————

永恒之翼乐队

视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMjU5MDc5OTY4.html

永恒之翼


主唱: 腰子“孙若曦” 
吉它: 付大龙
吉它: 许峻烽
贝司:魏昆
鼓:  李家豪“棒棒”

乐队网址:豆瓣http://site.douban.com/fivepointzero/
新浪微博http://weibo.com/metalyhzy

——————————————————————————————————————

郁乐队

视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNjk5NjUy.htmlDIE FROM SORROW

主唱/吉它:刘斌
吉它:张瑞欣 
贝司:王希洋
键盘:刘丹
鼓手:孔德珮

郁乐队主页:
myspace   http://www.myspace.cn/diefromsorrow66
豆瓣小组   http://www.douban.com/artist/diefromsorrow/
人人网      http://www.renren.com/profile.do?id=336600603
开心网      http://www.kaixin001.com/home/?uid=89708526&t=678
摇滚北京  http://bbs.rockbj.com/forum-104-1.html

QQ交流群 6098534 
邮箱:die_from_sorrow@126.com


———————————————————————————————-


窒息乐队


视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMTc1ODY4MDA0.html窒息(SUFFOCATED)乐队

主唱/贝斯:刘铮
吉他:寇征宇
吉他:吴鹏
鼓:吴刚


乐队新浪博客:http://blog.sina.com.cn/suffocatedband
乐队聚友空间:http://www.myspace.cn/


——————————————————————————————————

肆伍乐队


视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMjU0NjE0NDYw.html
乐队成员:主唱/杨寅、吉他/张旭、刘炬燃、鼓/郭佳龙、贝司/旭日


metal day 在线购票  http://www.damai.cn/ticket_30701.html