CKK WATER DROP VINTAGE & HONEY JAR MKII 全新升级上市

CKK WATER DROP VINTAGE & HONEY JAR MKII
全新升级上市

– Water Drop Vintage –

全新CKK Water Drop Vintage使用了松下MN3207芯片,音色更加宽广通透,尤其适合对演奏细节要求比较高的场合,电,木吉他均适用。

– Honey Jar MKII –

全新CKK Honey Jar MKII在第一版的基础上精选了更加高品质的元件,相对于第一版,音色更加自然透明。

—– END—-

请至 CKK 授权经销商处咨询,购买:
http://www.ckkelectronic.cn/dealer/dealer.html
CKK 中文官方网站:www.ckkelectronic.cn
CKK 官方微信公众号: