Soilwork 2013 Shanghai live photo

Photo:Xu yinliang